Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 

48 regels
3.0 KiB

# cat=Basic; type=user[Kitodo\Dlf\Hooks\ConfigurationForm->checkMetadataFormats]; label=LLL:EXT:dlf/Resources/Private/Language/Labels.xml:config.metadataFormats
metadataFormats = 0
# cat=Basic; type=string; label=LLL:EXT:dlf/Resources/Private/Language/Labels.xml:config.useragent
useragent = Kitodo.Presentation
# cat=Basic; type=boolean; label=LLL:EXT:dlf/Resources/Private/Language/Labels.xml:config.forceAbsoluteUrl
forceAbsoluteUrl = 0
# cat=Basic; type=boolean; label=LLL:EXT:dlf/Resources/Private/Language/Labels.xml:config.forceAbsoluteUrlHttps
forceAbsoluteUrlHttps = 0
# cat=Basic; type=boolean; label=LLL:EXT:dlf/Resources/Private/Language/Labels.xml:config.caching
caching = 0
# cat=Basic; type=boolean; label=LLL:EXT:dlf/Resources/Private/Language/Labels.xml:config.publishNewCollections
publishNewCollections = 1
# cat=Basic; type=boolean; label=LLL:EXT:dlf/Resources/Private/Language/Labels.xml:config.unhideOnIndex
unhideOnIndex = 0
# cat=Files; type=string; label=LLL:EXT:dlf/Resources/Private/Language/Labels.xml:config.fileGrpImages
fileGrpImages = DEFAULT,MAX
# cat=Files; type=string; label=LLL:EXT:dlf/Resources/Private/Language/Labels.xml:config.fileGrpThumbs
fileGrpThumbs = THUMBS
# cat=Files; type=string; label=LLL:EXT:dlf/Resources/Private/Language/Labels.xml:config.fileGrpDownload
fileGrpDownload = DOWNLOAD
# cat=Files; type=string; label=LLL:EXT:dlf/Resources/Private/Language/Labels.xml:config.fileGrpFulltext
fileGrpFulltext = FULLTEXT
# cat=Files; type=string; label=LLL:EXT:dlf/Resources/Private/Language/Labels.xml:config.fileGrpAudio
fileGrpAudio = AUDIO
# cat=IIIF; type=boolean; label=LLL:EXT:dlf/Resources/Private/Language/Labels.xml:config.indexAnnotations
indexAnnotations = 0
# cat=IIIF; type=int[1-2000]; label=LLL:EXT:dlf/Resources/Private/Language/Labels.xml:config.iiifThumbnailWidth
iiifThumbnailWidth = 150
# cat=IIIF; type=int[1-2000]; label=LLL:EXT:dlf/Resources/Private/Language/Labels.xml:config.iiifThumbnailHeight
iiifThumbnailHeight = 150
# cat=Solr; type=user[Kitodo\Dlf\Hooks\ConfigurationForm->checkSolrConnection]; label=LLL:EXT:dlf/Resources/Private/Language/Labels.xml:config.solrConnect
solrConnect = 0
# cat=Solr; type=boolean; label=LLL:EXT:dlf/Resources/Private/Language/Labels.xml:config.solrHttps
solrHttps = 0
# cat=Solr; type=string; label=LLL:EXT:dlf/Resources/Private/Language/Labels.xml:config.solrHost
solrHost = localhost
# cat=Solr; type=int[0-65535]; label=LLL:EXT:dlf/Resources/Private/Language/Labels.xml:config.solrPort
solrPort = 8983
# cat=Solr; type=string; label=LLL:EXT:dlf/Resources/Private/Language/Labels.xml:config.solrPath
solrPath = /
# cat=Solr; type=string; label=LLL:EXT:dlf/Resources/Private/Language/Labels.xml:config.solrUser
solrUser =
# cat=Solr; type=string; label=LLL:EXT:dlf/Resources/Private/Language/Labels.xml:config.solrPass
solrPass =
# cat=Solr; type=string; label=LLL:EXT:dlf/Resources/Private/Language/Labels.xml:config.solrTimeout
solrTimeout = 10
# cat=Solr; type=boolean; label=LLL:EXT:dlf/Resources/Private/Language/Labels.xml:config.solrAllowCoreDelete
solrAllowCoreDelete = 0